Evenemang 2018-11-29

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Utbildning Stockholm 29 november.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjliga att genomföra i vanliga byggprojekt. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.