Slutkonferens ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad”

Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut? Välkommen till slutkonferens för forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad” den 29 november på KTH i Stockholm.