QSAR-modeller för beräkning av toxicitet

QSAR-modeller (Quantitative structure – activity relationship) använder kunskap baserad på den kemiska strukturen hos ämnen för att förutsäga hur toxiska (giftiga) dessa ämnen kan förväntas vara.

QSAR-modellerna kan användas för att beräkna toxicitet (giftighet) och på så sätt undvika direkta tester på djur.Det räcker ofta med befintliga data för att få fram den informationen. Modellerna används också vid riskbedömningar av kemiska ämnen till exempel i samband med registrering i EU:s kemikalielagstiftning Reach. 

På IVL finns lång erfarenhet av att använda QSAR-modeller på ett vetenskapligt sätt och i enlighet med de regler som den europeiska kemikaliebyrån ECHA och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,OECD, satt upp. Vi utvecklar också egna QSAR-modeller för olika toxiska påverkans kategorier som exempelvis akvatisk toxicitet och hormonstörande effekter.

Kontakt: Magnus Rahmberg

Forskning inom samma ämne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom kemikalieområdet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Kemikalier

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.