1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Digital registrering av byggvarudeklarationer (eBVD)
Fasaden på en byggnastion

Digital registrering av byggvarudeklarationer (eBVD)

Registrera miljö- och hälsoinformation för produkter som ingår i dina byggnader genom verktyget eBVD.

För att underlätta processen med att registrera byggvarudeklarationer för både tillverkare och byggherre har IVL och Byggmaterialindustrierna utvecklat det digitala inmatningsverktyget eBVD.

Det är en branschstandard där man registrerar miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. Systemet fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer digitalt och där all information byggvarudeklarationen erbjuder är sökbar.

Genom verktyget kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Man kan även ange om man har tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, det vill säga en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos varan baserad på livscykeldata.

Läs mer om verktyget och eBVD Öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-12-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen