1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Verktyg–Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)
En hand som håller i en surfplatta, i bakgrunden byggnader

Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)

Hämta din miljöinformation via verktyget eBVD och skapa obrutna digitala flöden av miljöinformation som stöder dig vid återbruk och återvinning.

Genom att hämta din miljöinformation digitalt från eBVD-portalen kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Information i portalen följer eBVD-formatet, en branschstandard för miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. Systemet fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer digitalt och där all information byggvarudeklarationen erbjuder är sökbar eller går att överföra via API dit den behövs.

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Det är också en viktig grundinformation för att upprätta framtida cirkulära flöden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-12-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen