1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2023-06-29] SAMS synpunkter på regeringens livsmedelsstrategi: Uppmärksamma matsvinnet!
Nyhet | 2023-06-29
Matavfall i en grön container

SAMS synpunkter på regeringens livsmedelsstrategi: Uppmärksamma matsvinnet!

Regeringens arbete med att uppdatera Livsmedelsstrategin 2.0 pågår. Man har bett om inspel från branschen under första halvåret 2023. SAMS har skickat sina synpunkter som sätter fokus på matsvinn.

Matsvinn behöver lyftas till en strategisk prioriterad nivå och ges ett betydande utrymme i strategin med långsiktigt stöd för att Sverige ska nå de uppsatta målen, anser SAMS.

Här är delar av det inspel som SAMS har skickat in:

Genom att identifiera och minska matsvinnet kan nya innovativa affärsmöjligheter skapas som ger lönsamma verksamheter på en hållbar grund.

Matsvinn uppstår genom hela värdekedjan och därför behöver lösningarna tas fram tillsammans. SAMS föreslår därför att man arbetar på flera fronter för att minska matsvinnet.

  1. Ökad medvetenhet! Skapa en medvetenhet och förståelse för hur matsvinn påverkar ekonomin, miljön och resiliensen i samhället.
  2. Samverkan längs hela värdekedjan! För att minska matsvinn måste rotorsaken identifieras, annars är risken stor att man minskar matsvinnet i ett led och ökar det i ett annat. Därför måste aktörer från hela värdekedjan samverka över tid.
  3. Skapa incitament för en positiv utveckling! Incitament och åtgärder som premierar minskat matsvinn skapar ökad tydlighet och skickar en signal till samhället om önskad utveckling.
  4. Ta vara på innovationspotentialen! Prioritera forskning och utveckling som tar vara den innovationspotential som finns inom sektorn. Den stora innovationshöjd som Sverige har inom andra sektorer behöver realiseras även på livsmedelsområdet.

SAMS har en ambitiös vision att stoppa matsvinnet i Sverige och hoppas att den nya Livsmedelsstrategin 2.0 är lika ambitiös i matsvinnsfrågan.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden