1. Startsida
  2. Så här gör du
  3. Omställningskollen
Bilden visar material att använda vid en workshop.

Omställningskollen

Omställningskollen är ett verktyg som vågar tittar på dagens styrdokument genom linsen av fyra olika scenarier av Sverige 2050 som på radikalt olika sätt ställt om samhället så att det håller sig innanför planetära gränser och uppfyller sociala hållbarhetsmål.

Metod för de modiga

Målet med workshopen är att utveckla strategidokument så att de ligger i linje med hållbar utveckling inom planetens gränser. ​Workshopen ger verktyg att diskutera, bedöma och utveckla strategier, se eventuella inlåsningar och möjliga lösningar. ​​

Processverktyg i flera steg

Det kommer att visa sig att er plan är alltför grundad i samtidens synsätt och har tagit alltför lite hänsyn till de radikala förändringar som måste ske på några ynka decennier. Det gäller alla planer idag.​ Men genom Omställningskollen blir det tydligt vilka mål och antaganden som måste omprövas, hur inlåsningar kan låsas upp och andra typer av strategier implementeras. När ni gjort det är ni flera steg närmare att börja riktig förändring – omställning på riktigt.​

Omställningskollen är ett processverktyg som kan fungera på olika sätt. Den kan vara digital, eller fysisk – och gärna i flera steg. ​

Grundstenarna är dessa moment

Förberedelser

  • Inläsning på fyra hållbara scenarier genom introfilm och scenariekort
  • Identifiera de viktigaste framtidsmålen i er plan eller strategi

Workshop-process

  • Jämförelse planens mål med scenariernas mål (baserade på munkmodellen)
  • Utforska planens påverkan på olika områden med hjälp av Omställningskollens frågebatteri
  • Dokumentation av diskussionerna och resultaten

Målet med workshopen

Målet med workshopen är att utveckla strategidokument så att de ligger i linje med hållbar utveckling inom planetens gränser.

Workshopen ger verktyg att: ​

  • Diskutera, bedöma och utveckla strategier utifrån vetenskapligt satta ramar för vad som är långsiktigt hållbart
  • Se hur olika sakområden påverkar varandra över förvaltningsgränser
  • Se målkonflikter/inlåsningar och möjliga lösningar

Testa Omställningskollen

Här hittar du en variant av omställningskollen att testa själv. Det är en kortfattad version av metoden som beskrivits ovan, och är anpassad för att göras på egen hand. Börja med att ladda ned de båda dokumenten nedan. Där finns vidare instruktioner hur du går till väga.

Ladda ner instruktioner för kortversion av Omställningskollen Pdf, 147 kB.
Ladda ner scenariokorten för Omställningskollen Pdf, 516.3 kB.

Vill ni ha hjälp att leda en specialanpassad Omställningskoll? Då är ni välkomna att kontakta oss.