Miljö

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö skapas genom arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Vi forskar om hur arbetsmiljöarbetet fungerar och utvecklar verktyg och webbplatser som stöd för ett effektivt arbetsmiljöarbete, anpassat till arbetsplatsernas förutsättningar.

Arbetsmiljö är allt från arbetsredskap och maskiner, kemikalier, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och hur arbetet är organiserat. Tillämpad forskning som ger konkreta resultat och är till nytta för arbetslivet är grunden i allt vårt arbete.

Vi hjälper företag, organisationer och branscher att ta fram arbetsmaterial för ett säkert, hälsosamt och effektivt arbete. Det kan handla om att ta fram förslag på åtgärder på olika arbetsplatser eller att utveckla enkla och effektiva metoder för arbetsmiljöarbetet samt strategier för hur andra aktörer kan påverka, till exempel genom upphandlingskrav. Genom vår breda kompetens kan vi utgöra ett expertstöd för arbetsmiljöarbetet i företag/organisationer och på arbetsplatser.

I vår forskning om orsaker till arbetsskador har vi ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det innebär att vi undersöker hur tekniska faktorer samverkar med beteende och organisation. Det ger en helhetssyn på arbetsmiljön och visar vad som behöver göras för att förebygga att skador uppstår.

Läs mer om arbetsmiljö och innemiljö, mätningar och våra webbaserade verktyg nedan.

Kontakta oss via mejl: arbetsmiljo@ivl.se

Kontaktperson
Mona Olsson Öberg Tel. 010-788 69 22 E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se