Miljödata - en kunskapsbank för informerade beslut

Omfattande data över utsläpp och föroreningshalter i luft, vatten och biologiskt material.

Miljödata med långa tidsserier

IVL har genom åren byggt upp långa tidsserier med data vilket utgör ett viktigt underlag för både beslutsfattare och fortsatt forskning. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL under många år varit datavärd för miljögiftsdata samt aktuella halter i luft och luftkvalitet.

SMED, Ozonjouren, MAGIC och Klimatkontot

Genom Svenska Mijöemissionsdata, SMED, som IVL ingår i, hittar du emissionsdata till luft, vatten, avfall och farliga ämnen. På uppdrag av Naturvårdsverket driver vi Ozonjouren, ett varningssystem för höga halter av marknära ozon. Vi rapporterar också nedfall av tungmetaller genom provtagning i mossa.

I MAGIC-biblioteket hittar du uppgifter över okalkade sjöar och vattendrag avseende försurningstillstånd. Och klimatkontot, som IVL utvecklade 2010, är ett verktyg för att ta reda på personlig klimatpåverkan. Klimatkontot baseras på omfattande data över utsläpp från produkter och tjänster.

Databaser ger samlad information inom olika områden och vi har flera databaser med miljödata.

Data och statistik för ett systematiskt miljöarbete.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.