Klimatet påverkar allt

Om vi ska klara klimatutmaningen måste enskilda företag och verksamheter ställa om nu. IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper näringsliv och offentlig sektor att leda utvecklingen.

Beräkna, minska och påverka andra – klimatarbetet startar här

Klimatförändringarna påverkar allt, även företag och industri. Men det finns mycket näringslivet kan göra för att hejda uppvärmningen och ställa om för framtiden.

En bra början är att:

Beräkna utsläppen

Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. När vi vet var utsläppen sker och hur stora de är kan vi börja vidta effektiva åtgärder för att minska dem.

Minska utsläppen

Klimatutsläppen måste minska både på kort och på lång sikt. Ta fram en åtgärdsstrategi. Det är lika viktigt att plocka lågt hängande frukter som att planera för större och mer kostsamma åtgärder.

Påverka andras utsläpp

Ställ klimatkrav på dina leverantörer och partners. Det är allt viktigare även för verksamhetens hållbarhetsredovisning. Visa att ni ligger steget före.

Klimatstyrmedel

Johan och Kersti pratar styrmedel

Klimatkontrakt och klimatavgifter kan bidra till att ställa om industrin

Klimatfrågan brådskar och några av de viktigaste aktörerna i omställningen finns inom basindustrin. Men för att industrin ska ställa om snabbt måste efterfrågan på klimatsmarta produkter öka och kostnaden för produktionen minska.

IPCC

Kvinna

Enbart omedelbara åtgärder de närmaste åren möjliggör klimatomställningen

FN:s klimatpanel IPCC har nu levererat sin sjätte utvärderingsrapport sedan 1990 och budskapet är tydligt – vi har tiden emot oss och måste jobba mycket hårdare med klimatomställningen.

Exempel på vårt praktiska arbete inom klimatområdet

Klimatkontot

Klimatkontot

Beräkna din klimatpåverkan

Alla kan minska sin påverkan på klimatet. På Klimatkontot kan du som privatperson mata in data om konsumtion och livsstil i en klimatdeklaration.

Sveriges klimatomställning

Unrecognizable mass of people walking in the city

Lärdomar för klimatomställning

IVL:s forskningsprogram Mistra Carbon Exit släppte nyligen en rapport med viktiga lärdomar för att Sverige ska accelerera klimatarbetet.

Klimatanpassning

Översvämmat  flerbostadshus

Klimatanpassa din kommun

Klimatförändringarna tvingar oss att redan nu anpassa samhället för att klara extrema väderhändelser. Hur anpassad är din kommun?

Senaste nyheterna inom klimat

Nästan alla våra forskningsprojekt berör klimatfrågan.

Öka omställningstakten lokalt och regionalt

Hur kan en organisation jobba för att komma vidare och bidra till en ökad omställningstakt?

För att bidra till att göra vetenskap till verklighet har vi samlat aktuell forskningsbaserad kunskap om samhällsomställning på lokal och regional nivå. Fokus ligger på vilka frågor som behöver besvaras för att komma vidare i omställningsarbetet.

Här hittar du även kunskap och material som kan användas för att driva omställningsprocesser.

IVL:s forskare och klimatexperter om FN:s klimatförhandlingar

FN:s klimatförhandlingar COP26 i Glasgow 2021 ses som det viktigaste globala klimatmötet sedan klimatmötet i Paris 2015. Då enades världens länder om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet under COP27.

Internationella ledare samlade på FN:s klimatmöte COP.

COP27: "Progressiva länder måste göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader"

IVL:s experter kommenterar förväntningarna inför COP27.

Läs experternas kommentarer

Åsa Romson på klimatmötet i Paris COP21, 2015.

Klimatförändringarna märks allt tydligare – det ger tyngd åt mötet

Åsa Romson, forskare på IVL, ger sin bild inför klimattoppmötet i Glasgow.

Läs Åsas kommentar

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL. Fotad på parkeringsplats vid Chalmers, Göteborg.

Det behövs teknik och beteende i kombination – både gas och broms

IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth tror på skalbar och globalt hållbar omställning.

Läs Anders kommentar

Bild på IVL medarbetare Kenneth Möllersten

Världens blickar riktas mot Sverige och våra höga ambitioner

Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexper, tror att Sverige kan vara en förebild.

Läs Kenneths kommentar

Hör våra experter berätta om aktuella klimatfrågor

Några av IVL:s experter inom klimat

Porträtt på Lars Zetterberg

Lars Zetterberg

Industrins omställning

Porträtt på Karin Sanne

Karin Sanne

Life cycle management

Porträtt på Anton fagerström

Anton Fagerström

Energifrågor

Kvinna

Åsa Romson

Lokal, nationell och global klimatomställning

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.