1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Åtgärder och strategier för ökad cirkularitet och resurseffektivitet
Växter på en vägg

Åtgärder och strategier för ökad cirkularitet och resurseffektivitet

IVL kan med sin breda kompetens och erfarenhet erbjuda dig ett skräddarsytt stöd i alla steg på vägen för att nå ökad resurseffektivitet utifrån dina behov och förutsättningar.

För att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser behöver vi utveckla mer cirkulära och resurseffektiva lösningar. Det innebär att vi behöver bli bättre på att förlänga livslängden på produkter och använda resurser smartare, i allt från tillverkning och design till användning och återvinning.

Utvecklingen går snabbt och kraven ökar från marknad och kunder på mer hållbara lösningar. Genom att aktivt arbeta med omställningen till en mer cirkulär ekonomi skapas också nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. IVL hjälper din kommun, din organisation eller ditt företag utifrån era förutsättningar med åtgärder och strategier för ökad cirkularitet och resurseffektivitet inom områden som plast, textil och elektronik.

Vi hjälper dig med:

  • Nulägesbedömning förslag på åtgärder, handlingsplan samt kan agera stöd och bollplank i er omställning.
  • Kartläggning av flöden för material och avfall, såväl typ av flöde som kvantifiering av mängder, exempelvis såsom plast, elektronik eller textil.
  • Beräkning av klimatpåverkan samt bedömning av olika åtgärders klimat- och miljönytta.
  • Framtagande av mål och åtgärder för att öka resurseffektiviteten och minska mängden avfall till exempel identifiera och utveckla mer slutna kretslopp.
  • Framtagande av strategi och handlingsplan för en ökad resurseffektivitet, bland annat nya affärsmodeller och koncept som bidrar till en mer cirkulär ekonomi.
  • Anpassad utbildning för din organisation, dina kunder eller dina samarbetspartners.