1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Våra tjänster
 4. Hållbara och resurseffektiva energilösningar
En solpanel på ett tak

Hållbara och resurseffektiva energilösningar

Framtidssäkra hållbarhet och resurseffektivitet genom smarta systemlösningar och investeringar. IVL hjälper energibranschen med systemanalyser, hållbarhetsbedömning och klimatberäkningar för att utvärdera olika systemlösningar.

Energisystemet utvecklas mot alltmer småskaliga alternativ för både produktion och användning av el och värme. Inslag av vindkraft, solceller och individuella värmepumpar ökar. Samtidigt ökar elektrifieringen i samhället liksom antal lågenergibyggnader och allt fler prosumenter som producerar sin egen el och värme. Med smarta systemlösningar kan dessa trender bidra till att uppfylla mål om fossilfrihet och nettonollutsläpp.

Dessa omvärldsfaktorer påverkar fastighetsägares val av byggnadslösningar och alternativ för uppvärmning och kyla. Fjärde generationens fjärrvärme och digitala lösningar för smart styrning av fastigheters energianvändning möjliggör både tekniska och hållbara lösningar som kan bli win-win-win för energibolag, kunder och för miljön.

Samtidigt ökar digitaliseringen av samhället behovet av el för drift av serverhallar och datorer. Fossilfri ståltillverkning och omställningen mot fossilfria transporter innebär också att efterfrågan på el ökar. Det gäller att hitta systemlösningar som samtidigt säkrar trygg energiförsörjning till samhället.

Vi hjälper dig med:

  • Utvärdering av olika elektrifieringsalternativ ur ett system- och hållbarhetsperspektiv
  • Att ta fram och utvärdera digitala energilösningar till lågenergibyggnader och prosumenter
  • Modeller, verktyg och miljödata för att ge ditt företag råd om hur investeringar i el- och fjärrvärmesystemen kan göras på ett klimatsmart och resurseffektivt sätt ur systemperspektiv

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Sidan senast ändrad: 2022-10-26

  IVL Svenska Miljöinstitutet

  Om oss

  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

  Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

  Följ oss

  Ikon med LikedIn
  Ikon med twitter
  Ikon med facebook

  Karriär

  © 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

  Ikon med kryss
  Till toppen