På väg mot fossilfria transporter och hållbar mobilitet

IVL utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp för transportsektorn.

Transportsektorn står för en fjärdedel av utsläppen

Transportsektorn försörjs fortfarande huvudsakligen av fossila bränslen och står för över en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och andra miljö- och hälsofarliga ämnen följer i dess spår. Men utsikterna att ställa om till ett hållbart transportsystem är goda. Nya normer, teknik, effektiva styrmedel och ändrade beteendemönster minskar både utsläpp och samhällsekonomiska kostnader.

Emissionsmätningar, modellering och trafikanalys

Vi samarbetar med både transportnäringen, myndigheter och kommuner för att utveckla lösningar och metoder för minskade utsläpp. Emissionsmätningar, emissionsmodellering och utvärdering av styrmedel utgör vår kärnverksamhet.

Hållbar mobilitet

Vi har också bred kompetens inom hållbar mobilitet, det vill säga hur vi med hjälp av stadsplanering och styrmedel kan kan resa och transportera gods på ett hållbart sätt. Här arbetar vi bland annat med parkeringsfrågor, resepolicies och miljözoner.

Fossilfria bränslen

Green energy concept with wind turbines reflected in a car window

Förnybara bränslen

IVL bedriver forskning inom nya fossilfria bränslen och hållbar produktion av förnybara ersättare till befintliga bränslen och drivmedel. Bland annat har vi flera projekt inom flyg och sjöfart.

Läs mer om förnybara bränslen

Biogasanläggning

Biogas

Biogas är ett helt förnybart bränsle som används för produktion av el och värme, till industrin och fordon. IVL driver flera projekt inom biogas för bland annat sjöfart.

Läs mer om biogas

view of a hydrogen storage, with a hydrogen tank. And in the background a wind turbine.

Vätgas

Grön vätgas kan spela en viktig roll i övergången från fossila bränslen inom industri och transport. IVL driver flera projekt inom vätgas och exempelvis fartygstransport och multitankstationer.

Läs mer om vätgas

Senaste nyheterna inom transporter

Behöver du hjälp med transportrelaterade frågor?

IVL erbjuder många tjänster inom olika delar av transportområdet. Vår forskning får du på köpet.

Forskning om vägtrafik, flyg och sjöfart.

Hör våra experter berätta om aktuella transportfrågor

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.