En person tar vattenprover i en sjö .

Vattenanalyser

IVL är expert på vattenföroreningar och försurningsproblematik. Med kunskap från långa mätserier sedan 1980-talet kan vi analysera effekterna och påverkan från skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på vattensystem, industriella utsläpp till recipientområden och avloppsvatten.

Analyserna och testerna görs i våra analyslaboratorium och skräddarsys för dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedaclänk till annan webbplats enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av utsläpp och spridning av vattenföroreningar i skogsområden
  • Näring- och försurningsstatus i skogsområden
  • Analyser av effekter och påverkan från skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på vattensystem, industriella utsläpp till recipientområden och avloppsvatten
  • Bestämning av oorganisk baskemi, grundämnesanalyser, låga halter av kvicksilver, PAH, PCB, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Ämnen vi mäter

Oorganiska analyser

Oorganiska analyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

acetat

IC anjoner

mg/l

0.01

0.03

25%

nej

alkalinitet

pH-titrering SS-EN ISO 9963 del 2 utg 1 mod

mmol/l

0.005

0.015

<0.1: 0.01

ja

>0.1: 8%

ammonium

FIA SS EN ISO 11732 mod

mg N/l

0.01

0.03

<0,1: 0,06

ja

Diskret analys ISO 15923-1:2013

>0,1: 6%

bromat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

nej

mg/l

bromid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.02

10%

nej

fluorid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.02

20%

nej

formiat

IC anjoner

mg/l

0.02

0.06

25%

nej

fosfat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.003

0.01

10%

nej

färg

Spektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C mod

mg Pt/l

3

10

<25: 2

nej

>25: 8%

Kjeldahlkväve

EPA Method 351.2

mg/l

0.06

0.2

15%

ja

klorid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.02

5%

ja

konduktivitet

konduktivitet ISO 27888 utg 1

mS/m

0.05

0.15 luftade vatten,

<1: 0.03

ja

1 oluftade vatten

>1: 3%

nitrat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg N/l

0.002

0.005

<0.025: 0.002

ja

0.025-1: 5%

>1: 4%

nitrit

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg N/l

0.003

0.01

16%

nej

N tot, kväve

TOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004

µg/l

0.3

1

10%

nej

pH

pH-elektrod SS-EN ISO 10523:2012

pH-enheter0.1

ja

sulfat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg S/l

0.003

0.01

<0.025: 0.002

ja

0.025-1: 5%

>1: 4%

TOC/DOC

TOC/TN-instrument, förbränning SS-EN 1484 utg 1

mg/l

0.3

1

<3: 0.3

ja

>3: 10%

Grundämnesanalyser

Grundämnesanalyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Al

ICP-MS

µg/l

1

4

20%

nej

Al

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

15%

ja

As

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

15%

ja

Ba

ICP-MS

µg/l

0.03

0.1

10%

nej

Ca

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.006

0.02

15%

ja

Cd

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.002

0.005

15%

ja

Co

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.002

0.007

<0.03: 0.003

ja

>0.03: 10%

Cr

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.02

0.07

10%

ja

Cu

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.05

0.15

<0.1: 0.01

ja

>0.1: 10%

Fe

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

10%

ja

Fe

ICP-MS

µg/l

0.5

1.5

20%

nej

K

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.005

0.015

<0,05: 0,005

ja

>0,05: 10%

Hg

CVAFS

ng/l

0.04

0.1

<0.25: 14%

ja

>0.25: 8%

Metylkvicksilver i vatten

CVAFS

ng/l

0.02

0.06

12%

ja

Li

ICP-MS

µg/l

0.3

1

30%

nej

Mg

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

10%

ja

Mn

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

10%

ja

Mn

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

<0.1: 0.01

ja

>0.1: 10%

Mo

ICP-MS

µg/l

0.05

0.15

20%

nej

Na

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.007

0.02

<0.06: 0.006

ja

>0.06: 10%

Ni

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.03

0.1

<0.15: 0.015

ja

>0.15: 10%

P

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.005

0.015

<0.04: 0,004

ja

>0.04: 10%

Pb

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

10%

ja

S

ICP-MS

µg/l

600

2000

40%

nej

Se

ICP-MS

µg/l

0.05

0.15


nej

Si

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

<0.025:0.004

ja

0.025-0.5: 15%

>0.5: 10%

Si

ICP-MS

µg/l

60

200

15%

nej

Sr

ICP-MS

µg/l

0.01

0.04

15%

nej

V

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.003

0.01

10%

ja

Zn

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.3

1

<10: 1.5

ja

>10: 15%

Organiska analyser

Organiska analyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.4

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.2

0.5

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

20%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

20%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

20%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

20%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

20%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.2

0.6

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.5

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.2

0.7

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.4

40%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

20%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.2

0.5

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2

50%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.4

1.2

20%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja

Läkemedel

Läkemedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Amlodipine

HPLC-MS/MS

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS

Nej

Sertraline

HPLC-MS/MS

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

Nej

Antibiotika

Antibiotika

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Benzylpenicillin

HPLC-MS/MS

ng/l


14

-

Nej

Fusidic acid

HPLC-MS/MS

ng/l


9

-

Nej

Rifampicin

HPLC-MS/MS

ng/l


20

-

Nej

Sulfamethoxazole

HPLC-MS/MS

ng/l


17

-

Nej

Ciprofloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l


20

-

Nej

Claritromycin

HPLC-MS/MS

ng/l


8

-

Nej

Clindamycin

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Doxycycline

HPLC-MS/MS

ng/l


66

-

Nej

Linezolid

HPLC-MS/MS

ng/l


16

-

Nej

Moxifloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l


48

-

Nej

Norfloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l


50

-

Nej

Tetracycline

HPLC-MS/MS

ng/l


60

-

Nej

Trimetoprim

HPLC-MS/MS

ng/l


4

-

Nej

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Azoxystrobin

HPLC-MS/MS

ng/l


8

-

Nej

Bitertanol

HPLC-MS/MS

ng/l


2

-

Nej

Carbendazim

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Cypermethrin

HPLC-MS/MS

ng/l


30

-

Nej

Diazinon

HPLC-MS/MS

ng/l


4

-

Nej

2.4-Dichlorophenoxyacetic acid

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Fenpropimorf

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Fluazinam

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Fluconazol

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Fludioxonil

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Fluroxipyr

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Imidacloprid

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Isoproturon

HPLC-MS/MS

ng/l


3

-

Nej

Ketoconazole

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Malathion

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

MCPA

HPLC-MS/MS

ng/l


2

-

Nej

Mecoprop

HPLC-MS/MS

ng/l


33

-

Nej

Phenmedipham

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Prochloraz

HPLC-MS/MS

ng/l


1

-

Nej

Propamocarb

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Propiconazole

HPLC-MS/MS

ng/l


3

-

Nej

Terbutylazine

HPLC-MS/MS

ng/l


10

-

Nej

Hormoner

HormonerAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

β-Estradiol

GC-MS

ng/L

0.2

0.6

-

Nej

Ethynylestradiol

GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

Perfluorerade föreningar

Perfluorerade föreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Perfluorobutansulfonat (PFBS)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat (PFHxS)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat (PFOS)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat (PFDS)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid (PFOSA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

6:2 FTS


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoropentansyra (PFPeA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra (PFHxA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra (PFHpA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra (PFOA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra (PFNA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra (PFDA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra (PFUnDA)


ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Fenoler

Fenoler

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad


4-t-oktylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej


4-iso-nonylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


20

40%

Nej


2,4,6-tribromfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej


Pentaklorfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej


Triklosan

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej


BPA

GC-MS/MS QQQ

ng/l


1

30%

Nej

Ftalater

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


30

30%

Nej

DBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


30

30%

Nej

BBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%

Nej

DEHP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


30

30%

Nej

DOP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%

Nej

DINP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


80


Nej

DIDP

GC-MS/MS QQQ

ng/l


80


Nej

Organiska fosfatestrar

Organiska fosfatestrarAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

TBP = tributylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


20

30%.

Nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


25

30%.

Nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


3

30%.

Nej

DPhBP = butyldifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%.

Nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


20

30%.

Nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


15

30%.

Nej

TPhP = trifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


5

30%.

Nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


2

30%.

Nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%.

Nej

TCP = trikresylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l


10

30%.

Nej

Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.