11 juni

Grundutbildning i cirkulärt byggande med CCBuild

För dig som vill dig lära grunderna av cirkulärt byggande, inklusive återbruk och resursminimering.

Återbrukade byggvaror
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.2a74b65f18bcc32071fa3fd/aterbrukscentral.jpg