24 september

Äng med blommor mot en blå himmel.

Foto: Jan Plue

Utbildning inom biologisk mångfald

Bevarandet av biologisk mångfald har vid sidan av klimatförändringar de senaste åren fått stor uppmärksamhet och utvecklats till en nyckelfråga. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför denna grundläggande utbildning inom biologisk mångfald. Under utbildningen får du lära dig vad biologisk mångfald är, hur den hotas och hur den kan bevaras och mätas, samt hur företag och andra organisationer kan minska sin påverkan på biologisk mångfald.

Målgrupper

Hållbarhetspersoner och ledare inom näringslivet som har behov av ökade kunskaper om biologisk mångfald och hur biologisk mångfald påverkar företag inom olika branscher.

Pris

Utbildningen genomförs under en halvdag till en kostnad av 4 900 kr ex moms.

Vem utbildar?

Eskil Mattsson arbetar som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Eskil leder och medverkar i forskningsprojekt och uppdrag om ekosystemtjänster och biologisk mångfald med koppling till skog, hållbar stadsutveckling och klimatförändringar. Eskil har en doktorsexamen i Naturgeografi med inriktning mot skogars påverkan på klimatet.

Henrik Johansson arbetar som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har arbetat med styrning och beslutsfattande i företag under 20 års tid och fokuserar nu på hur biologisk mångfald påverkar företag. Henrik genomför nu sin doktorandutbildning vid Chalmers kopplat till företags arbete med biologisk mångfald. Han har en MSc inom Sustainable Technology och en MSc inom Business Administration.

Program

Introduktion till biologisk mångfald

 • Vad är biologisk mångfald
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Förlust av biologisk mångfald

Biologisk mångfald och klimatförändringar

 • Samband och synergier
 • Målkonflikter

Biologisk mångfald och näringslivet

 • Internationell och nationell påverkan
 • Hållbara investeringar

Mäta biologisk mångfald

 • Verktyg och metoder
 • Livscykelanalys
 • Exempel på kartläggning av en värdekedja/hot spots

Möjliga åtgärder

 • Företags påverkan på biologisk mångfald
 • Risker, möjligheter och rapportering enligt CSRD mm
 • Science Based Targets for nature
 • Business inspiration