Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  IRCOW ska förbättra hanteringen av byggavfall
  Byggavfallet står för 25 procent av det totala europeiska sopberget. Mycket lite återvinns eller återanvänds. Nyligen startade EU-projektet IRCOW som syftar till att effektivisera avfall från bygg- och rivningsverksamhet. IVL leder två delprojekt.
 • | nyhet
  Mer rening av massaindustrins utsläpp kan öka totala miljöbelastningen
  Det är långt ifrån självklart att ytterligare reningssteg i massafabriker leder till miljöförbättringar. Tvärtom kan miljönyttan ätas upp helt av en ökad energi- och kemikalieanvändning, enligt en helt färsk IVL-studie.
 • | nyhet
  Nya upphandlingskrav ska ge säkrare asbestsanering
  Under hösten har flera fall av oseriös och farlig asbestsanering uppmärksammats i media. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnadsarbetarförbundet utvecklat ett underlag för upphandling av asbestsanering. Underlaget underlättar för företag att säkerställa att saneringen genomförs på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.
Nyhetsarkiv
Återställ
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen