Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Tillståndet i miljön 2012 — nu är programmet klart
  För åttonde året i rad arrangeras konferensen Tillståndet i miljön — den populära mötesplatsen för Sveriges miljö- och hållbarhetsproffs inom företag, forskarvärld, myndigheter och organisationer.
 • | nyhet
  Svensk-irakier sökes till utvecklingsprogram för återuppbyggnaden av energisektorn i Irak
  Svensk-irakier inbjuds att delta i utvecklingsprogrammet "SymbioCity Academy - Development of Sustainable Energy Systems in Iraq".
 • | nyhet
  Kina etableras som IVL:s andra hemmamarknad utanför EU
  Efter 25 års närvaro i Kina kan IVL Svenska Miljöinstitutet i dag börja se Kina som en andra hemmamarknad utanför EU-området. Länge kom merparten av Kina-uppdragen i form av mer eller mindre biståndsinriktade program från EU eller från svenska Sida. I dag börjar uppdragen komma direkt från kinesiska myndigheter. Som en konsekvens växer IVL av egen kraft i Kina.
 • | nyhet
  Industripartner välkomnas i nytt nordiskt kompetenscentrum för CCS-forskning
  Nordens främsta experter på infångning, transport och lagring av koldioxid (CCS) samlas nu i ett kraftfullt kompetenscentrum, koordinerat av norska SINTEF och finansierat av Nordiska Rådets så kallade Toppforskningsinitiativ. IVL Svenska Miljöinstitutet är vid sidan av Chalmers och SGU de svenska representanterna i centret som går under benämningen NORDICCS.
 • | nyhet
  Projektet Buildsmart får 50 miljoner till energisnåla byggnader
  IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet Buildsmart där 13 organisationer i Sverige, Irland och Spanien ska samarbeta för att visa att det går att konstruera byggnader med betydligt lägre energiförbrukning. Projektet har fått cirka 50 miljoner kronor i bidrag från EU.
 • | pressmeddelande
  Nya webbplatsen Svetsa Rätt hjälper svetsare till säkrare svetsning
  Svetsning är ett kvalificerat hantverk som också innebär risker för olyckor och arbetssjukdomar. En ny webbplats, Svetsa Rätt — www.svetsaratt.se — som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att säkrare svetsning går hand i hand med ökad produktivitet och förbättrad kvalitet i svetsningen. Svetsa Rätt innehåller konkreta tips och råd om hur man svetsar säkert och ger också ett underlag till utbildning både inom yrkesutbildning och för yrkesverksamma svetsare. Många av tipsen och råden illustreras med korta filmklipp som tagits fram för att vara ett stöd i utbildning av svetsare.
 • | nyhet
  Nu startar forskningsprogrammet Indigo
  Under de kommande fyra åren kommer forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Resources For the Future, Washington D.C. att fokusera på hur klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas på en internationell nivå.
 • | pressmeddelande
  Stor miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag
  Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken, visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.- Det är en varningsklocka att detta ämne och flera andra läkemedel är så svårnedbrytbara, säger Jan Christiansson, handläggare på Naturvårdsverket.
 • | pressmeddelande
  Miljöteknikföretag främjas i ny handlingsplan från EU
  Europeiska kommissionen har antagit en ny handlingsplan för miljöinnovation, Eco-innovation Action Plan (EcoAP). Syftet är att främja innovationer som minskar belastningen på miljön och underlätta deras etablering på marknaden. IVL:s Uwe Fortkamp ser handlingsplanen som ett stort steg framåt och lyfter särskilt fram stödet till demonstrationsprojekt samt satsningen på verifikationsprogrammet ETV.
 • | nyhet
  Resursindex ger bättre hållbarhetsbedömning av energivaror
  Det har länge funnits behov av en gemensam metod för beräkningar av energianvändning kopplat till hållbarhet. Därför har nu forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med Aton Teknikkonsult, tagit fram en analytisk metod som ger ett resursindex för bättre bedömningar av energivaror. Arbetet har gjorts på uppdrag av forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Nyhetsarkiv
Återställ