Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  IVL kommenterar att Australien och EU avser sammankoppla sina utsläppshandelssystem
  Den 28 augusti meddelande Australiens minister för klimatförändring och energieffektivitet, Greg Combet, och EU-kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard, att EU och Australien ömsesidigt kommer att erkänna kolenheter i varandras utsläppshandelssystem. Senast i juli 2018 kommer företag att kunna använda kolenheter från det australienska utsläppshandelssystemet i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och vice versa.
 • | nyhet
  Rötningsbar påse för matavfall utvärderas
  Inom forskningscentret Waste Refinery genomför IVL Svenska Miljöinstitutet i höst en studie av miljöpåverkan från en ny typ av påse för insamling av matavfall. Det är fransk-svenska Gaia som i samarbete med avfallsbolagen NSR och Nårab håller på att ta fram en påse helt gjord på förnyelsebara råvaror för rötning av matavfall. IVL Svenska Miljöinstitutet ska med hjälp av livscykelanalyser bedöma om biopåsen i sig är miljömässigt hållbar jämfört med dagens alternativ.
 • | nyhet
  Energiministern och USA:s ambassadör besöker Hammarby Sjöstadsverk
  Idag besöker IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski Hammarby Sjöstadsverk som IVL Svenska Miljöinstitutet äger tillsammans med KTH.
 • | pressmeddelande
  Projekt ska minska matavfallet i EU med 50 procent
  Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS — ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar universitet, institut, konsumentorganisationer och företag för att minska mängden matavfall. IVL Svenska Miljöinstitutet och SIK — Institutet för Livsmedel och Bioteknik är de svenska parterna i projektet som har en budget på fyra miljoner euro.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska förbättra människors miljörättigheter i kinesisk provins
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska leda ett EuropeAid-projekt som syftar till att förbättra möjligheten till rättslig prövning i miljöfrågor och skydda människors miljörättigheter i Guizhou-provinsen i Kina. Projektet har som mål att utveckla ett offentligt system för grupptalan i miljömål och föreslå flera ändringar i Kinas miljölagstiftning.
 • | nyhet
  Positiva långtidseffekter av engångskalkning i Nissadalen
  För tretton år sedan gjordes ett omfattande kalkningsförsök i Nissadalen för att få bukt med den starka försurningen i avrinningsområdet. I den största behandlade bäcken finns sedan behandlingen ett reproducerande öringsbestånd och bottenfaunaundersökningar har visat på ett förbättrat, om än långt ifrån bra, tillstånd med avseende på surhet. Det framgår av en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med och tagit fram åt Skogsstyrelsen.
 • | nyhet
  IVL diskuterade USA:s klimatpolitik med USA:s vice utrikesminister
  Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade en färsk rapport om möjligheterna för EU och USA att skapa en transatlantisk marknad för koldioxid när USA:s vice utrikesminister Bay Fang besökte Stockholm i måndags.
 • | nyhet
  IVL stöder Energimyndigheten i energiprogram i Vietnam
  På uppdrag av Energimyndigheten kommer IVL Svenska Miljöinstitutet bistå med informationsservice, kommunikation och rådgivning i ett aktörssamverkans-program som håller på att startas upp i Vietnam.
Nyhetsarkiv
Återställ