Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Ny guide hjälper båtköpare till miljösmarta val
  Tillverkning och skrotning har många gånger en större inverkan på motorbåtars totala miljöbelastning än vad bränsleförbrukningen har. Det visar ett ekodesign-projekt som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med företag i båtbranschen. Resultaten från projektet har nu sammanställts i en guide som ska hjälpa båtköpare att göra miljösmartare val.
 • | nyhet
  Hållbara transporter 2013: Stark kritik mot Trafikverkets nationella transportplan
  Naturvårdsverket och flera andra instanser riktar stark kritik mot Trafikverkets nationella transportplan 2014-2025. Remissvaret på transportplanen efterlyser inte minst fokus på miljö, klimat och hållbar utveckling. På IVL:s konferens Hållbara Transporter den 14 november debatterades frågan.
 • | nyhet
  Forskare undersöker framtid utan tillväxt
  Vad händer om tillväxten avstannar? Hur ser ett sådant samhälle ut och vad skulle det innebära för vår välfärd? Det är frågor som ställs i forskningsprojektet "Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande". Projektet har fått 23 miljoner kronor från Formas.
 • | pressmeddelande
  Få företag betalar extra för miljövänliga transporter
  Miljövänliga transporter är ingen prioriterad fråga hos svenska företag. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Av 159 företag var det bara 5 som betalade mer för miljövänliga transporter visar undersökningen.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Så här kan vi utveckla EU:s utsläppshandel
  Priset på utsläppsrätter inom EU behöver höjas annars avstannar klimatinvesteringarna. I en ny rapport till regeringen har IVL Svenska Miljöinstitutet granskat handeln med utsläppsrätter och hur den internationella utsläppsmarknaden kan utvecklas på sikt. I utredningen listas ett antal tänkbara åtgärder. En möjlighet som diskuteras är att skrota en mängd utsläppsrätter. En annan möjlighet skulle vara att införa ett lägsta pris på utsläppsrätterna – ett prisgolv.
 • | pressmeddelande
  Så stor är klimatnyttan av att bygga stationsnära
  Att bygga nära Stockholms Centralstation istället för utanför staden kan spara 8000 ton utsläpp av växthusgaser per år. Det visar ett nytt verktyg för klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat.
 • | nyhet
  Går det att rädda utsläppshandeln?
  Priset på utsläppsrätter inom EU behöver höjas annars avstannar klimatinvesteringarna. I en ny rapport till regeringen har IVL Svenska Miljöinstitutet granskat handeln med utsläppsrätter och hur den internationella utsläppsmarknaden kan utvecklas på sikt. I utredningen listas ett antal tänkbara åtgärder. En möjlighet som diskuteras är att skrota en mängd utsläppsrätter. En annan möjlighet skulle vara att införa ett lägsta pris på utsläppsrätterna – ett prisgolv.
 • | pressmeddelande
  Östersjöländerna först ut med gemensam avfallsstrategi
  Ett växande ekonomiskt välstånd och en högre privatkonsumtion i Östersjöländerna genererar allt större avfallsmängder. För att tackla de utmaningar som regionen står inför har EU-projektet RECO Baltic 21 Tech tagit fram en gemensam avfallsstrategi för de tio Östersjöländerna.
 • | pressmeddelande
  25 miljoner till forskning om luftföroreningar och klimat
  Naturvårdsverket anslår 25 miljoner till ett treårigt forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet. Sammanlagt ett trettiotal forskare ska delta i programmet som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Bolagsjättar bakom rekordutveckling för miljömärkta varor
  Antalet varor som produceras och säljs under någon form av miljömärkning har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en ny rapport från forskningsprogrammet Entwined som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Bakom den snabba utvecklingen står några av världens största privata konsumentvaruföretag. Resultaten presenterades vid en konferens den 4 november.
Nyhetsarkiv
Återställ