Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  IVL samordnare inom Västra Götalandsregionens klimatsatsning
  IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att koordinera fokusområdet Hållbara transporter inom ramen för Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens gemensamma satsning Klimat 2030.
 • | nyhet
  Invigning för Smart City Sweden i Kina
  Den 27 oktober hölls en invigningsceremoni för Smart City Sweden på den svenska ambassaden i Beijing i Kina. Investerings- och exportplattformen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet ska främja spridningen av svenska innovationer och systemlösningar kopplade till hållbar stadsutveckling och byggande.
 • | nyhet
  Stort intresse för hållbara lösningar från Sverige
  Sveriges export- och investeringsplattform Smart City Sweden är välbesökt. Vid ett event förra veckan deltog ambassadörer och medarbetare från totalt 33 ambassader. De fick en presentation om hur de kan samarbeta med Smart City Sweden för hållbarhetslösningar inom smarta städer, och för att möta miljö- och klimatrelaterade utmaningar i respektive hemland.
 • | nyhet
  Nya medarbetare på IVL
  IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Möt några av våra nya medarbetare.
 • | nyhet
  Tina Skårman omvald ordförande för FN:s PRTR-protokoll
  IVL:s Tina Skårman valdes 2014 till ordförande i PRTR-protokollet – Protocol on Pollutant Release and Transfer Register – som handlar om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation genom tillgängliga och enhetliga register. Vid partsmötet i september omvaldes hon för en andra period.
 • | pressmeddelande
  Elbilsbatterier, palmolja och dieselförbud – Hållbara transporter fångar in årets hetaste debatter
  Hur hållbara är egentligen de hållbara bränslena, hur kommer dieselskandalen och elbilarna att förändra bilmarknaden och vad är det egentligen som bromsar omställningen till ett fossilfritt samhälle? Den 16 november är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Hållbara transporter som tar upp flera aktuella frågor.
 • | nyhet
  Experter online ska minska matavfall i Europa
  EU-projektet Refresh lanserar i dag ett digitalt nätverk som samlar matavfallsexperter från hela Europa. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete driva på och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan.
 • | pressmeddelande
  Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket
  Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat med en rad miljö- och hälsoeffekter: övergödning, klimatpåverkan och luftföroreningar för att nämna de största. En ny studie för Nordiska ministerrådet har jämfört och sammanställt vilka åtgärder som har mest effekt.
 • | nyhet
  Bonusprojekt tar helhetsgrepp på mikroplast i Östersjön
  Hur skadliga är mikroplaster, hur mycket finns i Östersjön, vilka är källorna och hur kan vi stoppa tillförseln? Trots de senaste årens uppmärksamhet kring mikroplaster saknas fortfarande mycket kunskap. Det nystartade Bonusprojektet Micropoll tar ett helhetsgrepp på frågan.
 • | pressmeddelande
  Nytt material ska minska stick- och skärskador i vården
  Inom vården är stick- och skärskador vanliga. I storleksordningen 10 000 stick- och skärskador inträffar varje år med risk för infektioner som gulsot och hiv. Nu tar arbetsgivare och fack gemensamt krafttag för att minska dessa skador. Ett nytt verktyg, Vasst och säkert, lanseras som ett stöd i det arbetet.
 • | nyhet
  Samarbete och lagstiftning för renare Östersjön
  Det var fullsatt när Östersjöns problem och utmaningar diskuterades på Östersjöseminariet igår. Övergödning, plast i haven, klimatförändringar, vattenbrist och finansiering för hållbar tillväxt, var några av ämnena på agendan.
 • | pressmeddelande
  Varför blir svenska sjöar brunare?
  Sjöar och vattendrag har blivit brunare. I en ny rapport till Havs- och vattenmyndigheten har forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet sammanfattat ett hundratal svenska studier som undersökt vad som ligger bakom det här fenomenet, och hur det i sin tur påverkar möjligheten att bedöma hur försurade våra sjöar är.
 • | nyhet
  Han blir adjungerad professor på Chalmers
  IVL-medarbetaren Tomas Ekvall, håller snart sin installationsföreläsning som adjungerad professor i miljösystemanalys på Chalmers. Fredagen den 13 oktober kan du höra honom presentera sig genom föreläsningen ”Making use of models in environmental and energy systems analysis.
Nyhetsarkiv
Återställ