Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Kommentar: Trafikverket på rätt spår
  Trafikverket önskar nu i en färsk rapport att regeringen ser över de transportpolitiska målen och att infrastrukturplaneringen samordnas med andra åtgärder och styrmedel. Samtidigt konstaterar Trafikverket att den trafikprognos som de arbetar efter innebär att trafiken utvecklas i en ohållbar riktning. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är ett viktigt steg framåt att frågan lyfts, och nödvändigt för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.
 • | pressmeddelande
  Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska
  Inrätta en nationell plastresurs och öka efterfrågan på återvunnen plast med hjälp av ekonomiska styrmedel. Det är några av de förslag som utredningen Hållbara plastmaterial ger i sitt betänkande till regeringen.
 • | nyhet
  Första nationella doktorandkursen i LCA sedan 1992
  Hallå där Tomas Ekvall, LCA-expert som under hösten lett en nationell doktorandkurs i livscykelanalys med ett tjugotal forskarstuderande och ett dussintal lärare från olika universitet runtom i landet.
 • | nyhet
  Krönika: Låt staden värma sig själv
  Det arbetas hårt för att ta kliv uppför avfallstrappan men samtidigt eldar vi för kråkorna. Helt i onödan – eller? Kristina Lygnerud, chef för energigruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Reuseheat, undrar i en krönika i tidningen Energi varför vi låter restvärme gå upp i rök.
 • | nyhet
  Nu lanserar vi ordet prylsvinn
  Tillsammans med flera andra miljöaktörer lanserar vi nu ordet prylsvinn. Prylsvinn är när prylar inte används. Det är också ett ord som beskriver problem som vår överkonsumtion orsakar.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska minska take away-skräpet
  Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar – kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor? Ett nystartat projekt som har fastighetsbolagets Vasakronans huvudkontor som testplats ska undersöka saken.
 • | pressmeddelande
  Mått på cirkularitet testat på produkter
  Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Så påverkar sjöfarten Östersjön
  Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och framtida sjöfart.
Nyhetsarkiv
Återställ