Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Rekord i antal miljövarudeklarationer
  Under 2018 registrerades rekordmånga miljövarudeklarationer i Internationella EPD-systemet – hela 270 stycken, vilket är 85 registreringar fler än tidigare toppnotering. Den produktkategori som ökade mest är byggprodukter men det registrerades också miljövarudeklarationer för många andra varor och tjänster, som livsmedel, transportutrustning och pappersprodukter.
 • | nyhet
  Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?
  På byggarbetsplatser finns det ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska nu utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.
 • | nyhet
  Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter
  I arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi har det visat sig att upphandling som premierar cirkulära materialflöden kan vara ett effektivt sätt att spara resurser och minska mängden avfall. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett projekt som finansieras genom innovationsprogrammet Resource dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier har prövats. Tanken är att arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling inom området.
 • | pressmeddelande
  Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv
  Den snabba konsumtionen av elektronikprodukter ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Ändliga naturresurser bryts ur marken i rask takt och riskerar ta slut. Genom att använda produkterna längre kan privatpersoner och organisationer bidra till en mer hållbar framtid.
 • | nyhet
  Frukostseminarium om klimatmötet i Katowice
  På tisdagen arrangerade det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit ett frukostseminarium om det senaste klimatmötet, COP 24, som hölls i Polen i december. En av framgångarna är den regelbok som länderna enades om. Den ska få Parisavtalet att fungera i praktiken.
 • | nyhet
  Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning
  För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med klimatanpassning.
 • | nyhet
  Var är alla litiumjonbatterier?
  Alla 50 platserna var fyllda när IVL bjöd in till frukostseminarium i Göteborg om återvinning av batterier. På agendan stod bland annat den globala marknaden för uttjänta batterier, revisionen av EU:s batteridirektiv samt hur bilföretag kan mildra miljöpåverkan av elbilsbatterier.
 • | nyhet
  Projekt utvärderar förebyggande av avfall
  Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett projekt som finansieras genom innovationsprogrammet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.
 • | nyhet
  Vattenprovtagning för Svenska Turistföreningen
  I älven Enan som ligger i västra Jämtlandsfjällen har det i flera års tid, under vissa perioder, uppmätts höga halter av E. coli-bakterier. Svenska Turistföreningen, STF som har fjällstationerna Sylarna och Blåhammaren i området ville säkerställa att det inte var deras anläggningar som orsakade utsläppen och anlitade därför IVL:s miljökonsulter för att göra mätningar och ta prover.
 • | nyhet
  Butikskedjors arbetsmiljöarbete under lupp
  Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln? En utmaning är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt och sen ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet studera hur arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag kan förbättras och bli effektivare.
 • | pressmeddelande
  Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden
  I början av januari placeras en anläggning för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor i Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil. Anläggningen ska fungera som en testbädd för olika vattenbruksrelaterade forskningsprojekt.
 • | pressmeddelande
  IVL driver Smart City Sweden vidare
  IVL Svenska Miljöinstitutet får uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer.
 • | nyhet
  Analys: Skumpig väg väntar för biodrivmedel
  Biodrivmedel är ingen oändlig resurs och den som tror att det går att byta nuvarande användning av fossila drivmedel till biodrivmedel har fel. Det behövs också kraftfulla satsningar på ett transporteffektivt samhälle med minskat transportbehov och ökad användning av energisnåla transportslag som kollektivtrafik och cykel. I kombination med detta kan reduktionsplikten bli ett viktigt styrmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Det skriver IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth i en analys för Aktuell Hållbarhets Ekotransport.
Nyhetsarkiv
Återställ