Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Remissvar: Med en enkel justering kan biogasbilar fortsätta räknas som miljöbilar
  Regeringen har presenterat ett förslag till ändring i direktivet gällande miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att statliga myndigheter inte längre kan välja biogasbilar som en miljöbil. IVL anser att det vore negativt för utvecklingen och föreslår i sitt remissvar en justering av förslaget.
 • | nyhet
  PFAS-förorenat vatten går att rena – men det kan bli kostsamt
  IVL har i ett projekt testat olika tekniker för att rena PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar. Effektiviteten har utvärderats genom praktiska försök och kostnader för teknikerna har beräknats. Resultaten visar att reningen är dyr men att den kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så länge målet är att reducera PFOS eller de mest toxiska PFAS-ämnena.
 • | pressmeddelande
  Så kan vi ta vara på biogasen när städerna satsar på eldrift
  Städernas snabba övergång till eldrift i kollektivtrafiken riskerar att slå undan den hittills största marknaden för svensk biogas, om inte åtgärder sätts in. En IVL-ledd forskningsstudie har tagit fram en policy brief riktad till beslutsfattare med åtta rekommendationer om hur biogasens förutsättningar kan stärkas.
 • | nyhet
  Samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan måste brytas för att ställa om byggsektorn
  Forskare har kartlagt den vetenskapliga litteraturen om faktorer som påverkar energibehov och koldioxidutsläpp från byggnader. Studien visar att det hittills inte har skett någon frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan i större skala. Det framgår också tydligt att det finns en snedfördelning i forskningen, både geografiskt och innehållsmässigt. Merparten av artiklarna handlar el- och vattenanvändning i Nordamerika och EU. Endast fem procent fokuserar på byggnaders klimatutsläpp.
 • | pressmeddelande
  Utsläpp från fartyg ger allvarliga störningar på marina djurplankton
  Internationella krav på sänkta svavelutsläpp från sjöfart har fått rederier världen över att installera rökgasrening med så kallade skrubbrar. Föroreningar som skulle hamnat i luften släpps istället ut i havet med allvarliga konsekvenser på viktiga djurplankton. Det visar nya studier från IVL Svenska Miljöinstitutet och Norska Polarinstitutet.
 • | nyhet
  Grön omställning och arbetsliv – ny rapport om kunskapsläget och fortsatta forskningsbehov
  Samhällets gröna omställning innebär en strukturomvandling som kommer att skapa nya jobb i nya branscher, kräva nya kompetenser, nya sätt att organisera arbetet och nya affärsmodeller. Omställningen innebär också risker kopplat till arbetsmiljö samt osäkra och oklara anställningsvillkor, som inom gig-ekonomin. Forskare på IVL har tittat på hur arbetslivet kan komma att påverkas av den gröna omställningen, vad man vet idag och vilka fortsatta forskningsbehov som finns.
 • | pressmeddelande
  Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning
  Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.
 • | nyhet
  Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial
  Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor, visar en livscykelanalys som IVL har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.
 • | pressmeddelande
  Textilavfall blir unika återvinningsprodukter
  Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö sorterar textilavfall efter fibertyp och färg – och är världens första i sitt slag. Nu sker nästa steg i utvecklingen när anläggningen börjar leverera material till återvinnare. Den cirkulära textilråvaran som har fått namnet ReFab är kvalitetssäkrade produkter, anpassade till olika återvinningsprocesser.
 • | nyhet
  Avfallsstudie i Bogotá får stöd av Smart City Sweden
  Ett team svenska experter har granskat avfallshanteringen i Bogotá i Colombia och tagit fram förslag på hur staden kan förbättra källsortering och återvinning.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation
  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.
Nyhetsarkiv
Återställ