Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    IVL leder nytt forskningsprojekt om internationell handel och miljö
    Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att leda ett större forskningsprogram om internationell handel och miljö: "Environment and Trade in a World of Interdependence, Entwined". Programmet som har en budget på drygt 15 MSEK ska löpa under en treårsperiod och undersöka hur miljön påverkas av det internationella handelssystemet WTO:s regelverk. Fokus kommer att ligga på hanteringen av gränsöverskridande miljöproblem.