Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Sukralos sprids till miljön
    Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel och som används som tillsats i livsmedel. Nu visar preliminära undersökningar som IVL och norska NILU har gjort att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når ut i miljön.
  • | nyhet
    Kolla utsläppen med IVL:s klimatkalkylator
    IVL utvecklar klimatkalkylatorer som hjälper såväl enskilda personer som företag och organisationer att beräkna sina utsläpp av växthusgaser. Vi utvecklar liknande kalkylatorer för produkternas klimatpåverkan eller "carbon footprint".