Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Luftföroreningar och klimatförändringar
    Den 12-13 november arrangerar IVL, tillsammans med näringslivet och Naturvårdsverket, konferensen "Luftföroreningar och klimatförändringar - samverkan för bästa resultat". Här kommer representanter från näringslivet att möta forskare myndighetsrepresentanter i en diskussion om de senaste rönen om sambandet mellan klimat och luftföroreningar.
  • | nyhet
    Förstärkt klimatsamarbete mellan EU och Kina
    "The EU-China CDM Facilitation Project" finansieras av EU kommissionen med totalt 2,8 miljoner Euro under perioden 2007-2010 och är därmed EU:s största kapacitetsuppbyggnadsprojekt i Kina. Projektet leds av IVL och utförs i samarbete med Kinas ledande forskningsinstitut och centrala myndigheter inom klimatområdet samt framstående CDM-experter i Europa. Nu finns bland annat rapporter om dagens CDM-marknad i Kina.