1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Ökad effektivitet och säkrare arbetsmiljö för byggarbetssamordnare
Personer som arbetar på byggarbetsplats

Säkrare arbetsmiljö för byggarbetsmiljösamordnare

På byggarbetsplatser finns ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

Projektfakta

  • Tio år med Bas-P och Bas-U - hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare?
  • Budget: 3,490 MSEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2019 - 2021

Prenumerera på våra nyhetsbrev