1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Hållbar energi i Ukraina
Nattlig vy över bro i Kiev

Hållbara energisystem i Ukraina

Trots rådande situation i Ukraina har landet börjat planera för återuppbyggnad. Centralt för arbetet är att bygga moderna, hållbara och koldioxidneutrala energisystem. Det kräver uppbyggnad av den kapacitet som behövs för att utforma, bygga och förvalta sådana system. IVL bidrar med koordinering och expertis i projektet.

Syftet med projektet är att öka kompetensen och kunskapen hos Ukrainas energisektor inför återuppbyggnaden av infrastruktur. För att uppnå målet kommer ett nära samarbete etableras mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Institute of Renewable Energy at the National Academy of Sciences of Ukraine (IVE) och Department of Renewable Energy Sources at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (KPI).

Tillsammans ska ny kunskap och kompetens utvecklas genom ett virtuellt laboratorium, utveckling av undervisningsmaterial, införande av specialiserad programvara och att tillhandahålla utbildningsseminarier. Slutligen kommer en gemensam ansökan till Horisont Europa att genomföras för att stärka ukrainska forskares möjlighet attt att få tillgång till finansiering.

IVL bidrar med koordinering av projektet och expertis inom utbildning, energisystem och modellering. Sedan tidigare har IVL erfarenhet av att bygga både kompetens inom energisektorn och genomföra forskning om energisystem, i Östeuropa bland annat Moldavien och Rumänien.

Projektfakta

  • Ukrainian Sustainable Energy Systems Project
  • Finansiär: Svenska Institutet
  • Budget: 1 MSEK
  • Samarbetspartners: Institute of Renewable Energy at the National Academy of Sciences of Ukraine and the Department of Renewable Energy Sources at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
  • Period: 2023 - 2024