1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Kvarvarande biogaspotential i befintliga biogasanläggningar
En biogasanläggning

Kvarvarande biogaspotential i befintliga biogasanläggningar

I detta projekt utvärderas kvarvarande biogaspotential i utgående biomassa från rötkammaren och från efterrötkammaren. På så vis erhåller man ett kunskapsunderlag för att kunna förbättra biogasanläggningar på ett mer miljömässigt som ekonomiskt sätt.

Finns det mer biogas kvar i den biomassa som lämnar samrötningsanläggningarna? Är det lönsamt att röta biomassan i ytterligare en rötkammare? Detta projekt har som syfte att utvärdera kvarvarande biogaspotential i utgående biomassa från rötkammaren och efterrötkammaren för att erhålla ett kunskapsunderlag för att möjliggöra såväl mer miljömässigt som ekonomiskt optimerade biogasanläggningar.

I projektet deltar elva biogasanläggningar i försöken. Anläggningarna har skickat utgående biomassa/biogödsel från rötkammare och efterrötkammare för provtagning vid tre tillfällen under 2016. Laboratiorieförsök har skett via så kallade BMP-tester (Biochemical Methane Potential).

Målet med projektet är att ta reda på vilka uppehållstider som är ekonomiskt rimliga för att kunna utvinna en del av den kvarvarande biogaspotentialen på en anläggning. Försöken har visat att generellt sett så är utgående biogödsel från biogasanläggningarna väl utrötad vilket är av stor betydelse för att risken för metanutsläpp från biogödsellagringen ska vara låg. För vissa anläggningar kan dock, både ur miljömässig och ur ekonomisk synpunkt, en utökad rötkammarvolym rekommenderas.

Projektet genomfördes av IVL och slutrapporten för projektet finns på Energiforsks webbplats, rapport 2017:360.

Projektfakta

  • Kvarvarande biogaspotential i befintliga biogasanläggningar
  • Budget: 1 150 000 SEK
  • Finansiär: Energiforsk, Region Skåne, BioMil/IVL samt deltagande biogasanläggningar.
  • Period: 2016 - 2017