1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Nordic Energy Technology Perspective
En stad ovanifrån

Nordic Energy Technology Perspective – möjliga vägar till ett koldioxidneutralt Norden

I ett IVL-lett projekt har nordiska forskare tillsammans med Internationella energimyndigheten (IEA) tagit fram en särskild nordisk upplaga av IEA:s kända globala publikation Energy Technolgy Perspectives. Forskarna har studerat möjliga vägar för Norden som region att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

Nordic Energy Technology Perspective 2016 pekar på att det finns en tydlig och fördelaktig teknisk och ekonomisk väg för Norden för att nå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

Rapporten ger fördjupade insikter och diskussion om det nordiska energisystemet. Mer effektiv energianvändning i städer med integrerade lösningar för byggnader och transporter samt integreringen av en större andel förnybar energi i elsystemet är två nyckelutmaningar för Norden.

En första fördjupningsstudie om det nordiska energisystemet publicerades i 2013. Den tidigare nordiska upplagan 2013 visade att ett koldioxidneutralt Norden är möjligt till 2050. I 2016 års upplaga visas hur ett sådant resultat bäst kan nås.

Projektet har varit ett samarbete mellan IEA och ledande forskningsinstitut i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Nordisk Energiforskning (Nordiska Ministerrådet).

För mer information se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner rapporten Länk till annan webbplats.

Projektfakta

  • Nordic Energy Technology Perspectives 2016
  • Samarbetspartners: IEA, Nordic Energy Research, IVL Svenska Miljöinstitutet, DTU Danish Technical University, VTT Technical Research Centre of Finland, University of Iceland, IFE Institute for Energy Technology
  • Period: 2013 - 2016