1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Energi
 5. Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader
Ledningar som går på marken

Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader

Projektet OptiHeat-LEB undersöker hur valet av uppvärmningsteknik i områden med lågenergibyggnader påverkar kostnader och energisystemens utformning långsiktigt på lokal och nationell nivå. Projektet undersöker även hur stor påverkan olika uppvärmningstekniker har på koldioxidutsläpp i ett internationellt perspektiv.

Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med energibolag, bostadsbolag och byggindustriernas branschförening. Målet är att ta fram kunskap som underlag för planering av nya områden med lågenergibyggnader så att man nyttjar de mest klimatsmarta och kostnadseffektiva värmelösningarna. Arbetet innefattar energisystemet som helhet och analyserna inkluderar utsläpp av växthusgaser på både lokal och internationell nivå.

De fyra värmeförsörjningsalternativen som studeras är:

  • enskilda värmekällor för varje fastighet
  • småskaligt lågtemperatur-fjärrvärmenät (närvärmenät)
  • anslutning av returledning i ett befintligt, närliggande, större fjärrvärmesystem
  • en kombination av fjärrvärme och enskilda värmekällor med möjlighet att även leverera värme från byggnaden till fjärrvärmenätet (prosumenter).

  Kunskapsunderlaget kommer till exempel kunna användas av stadsplanerare, entreprenörer och energibolag men blir på grund av den långa tidshorisonten även relevant för aktörer som utformar ramverk för energipolicys och byggregler.

  Projektfakta

  • Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader (OptiHeat-LEB)
  • Budget: 3 530 000 SEK
  • Samarbetspartners: EKSTA AB, NCC, Byggföretagen, Falu Energi och Vatten, VänerEnergi, Borlänge Energi, Tekniska Verken i Linköping
  • Finansiär: Energimyndigheten genom E2B2
  • Period: 2020 - 2021
  Sidan senast ändrad: 2021-09-02

  IVL Svenska Miljöinstitutet

  Om oss

  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

  Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

  Följ oss

  Ikon med LikedIn
  Ikon med twitter
  Ikon med facebook

  Karriär

  © 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

  Ikon med kryss
  Till toppen