1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Städer värmer sig själva
En stad med en EU-logga

Städer värmer sig själva genom outnyttjade värmeflöden

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Projektet Reuseheat fokuserade på fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

Ett värmesystem som kan ta tillvara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden är en pusselbit för att bygga en smart stad.

Reuseheat fokuserade på outnyttjade värmeflöden, som kan införlivas i befintliga fjärrvärmesystem.

Detta skedde genom fyra olika demonstrationsprojekt. Dessa fokuserade på att återvinna värme från en datahall (Braunschweig), från en byggnad, ett sjukhus (Madrid), från tunnelbanan (Berlin) och på att skapa medvetenhet om att fjärrvärme och fjärrkylasystem kan nyttja den urbana värmen (vattenbaserat system i Toulon sur Mer).

Tre av demosajterna har realiserats medan den där restvärme från metrosystem inte gick att genomföra inom projektets ramar. För denna finns dock två alternativa koncept redo att implementera.

Mätdata från demonstratorerna som återvinner värme från datahallen och sjukhuset påvisar stora besparingar av primärenergi, emissioner och en payback på 3 respektive 2 år.

Slutresultaten från projektet Reuseheat finns tillgängliga i publikationen Handbook for increased recovery of urban excess heat (September 2022).

Projektet leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och 16 parter från flera europeiska länder deltog. Reuseheat finansierades genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

Projektfakta

  • ReUseHeat
  • Budget: 4,49 MSEK
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 767 429
  • Samarbetspartners: Euroheat and Power, London School of Economics and Political, Science, Fundacion CARTIF, Tractebel Engineering SA, Högskolan i Halmstad, Aalborg universitet, RINA Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Electricite de France, Metropole Nice Cote d’Azur, Metroul SA, Veolia Energie, Deutschland Gmbh, Braunschweiger Versorgungs, Gas Natural SDG och Dansk Fjernvarme Forening
  • Period: 2017 - 2021