1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Hållbart samhällsbyggande
 5. Bostadsområden renoveras för att spara energi
Fasaden på ett hus

Bostadsområden renoveras för att spara energi

Forskningsprojektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighborhoods, syftar till att minska energianvändningen i befintliga byggnader och stadsdelar. Bostadsområdena Lorensborg och Lindängen i Malmö ingår i projektet. Där kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med att områdena renoveras.

För att uppnå EU: s nuvarande mål för energianvändning och minskade utsläpp, krävs det dramatiska förbättringar när det gäller energieffektivitet och användning av förnybar energi. Men att energieffektivisera äldre bostadsområden och byggnader är förknippade med stora utmaningar. Ett problem är att renoveringen kan bli kostsam och innebära en fördyring för de boende, särskilt i områden där betalningsförmågan är låg.

Syftet med ZenN är att visa hur renoveringar av bland annat miljonprogramsområden kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att identifiera de bästa metoderna för hur hela renoveringsprocessen kan förbättras, både ur ett tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Projektet kommer att arbeta med tre olika utmaningar för att underlätta för nära-noll-renovering av befintlig bebyggelse: 1) tekniska utmaningar,
2) finansiella utmaningar och
3) fastighetsstruktur.

Projektets målsättning är:

 • demonstrera genomförbarhet av innovativa energieffektiviseringsprocesser utifrån att flera byggnader i ett större område ska renoveras,
 • identifiera, optimera och sprida de mest lovande förvaltnings- och finansieringsmetoder som kan facilitera storskalig implementering,
 • utveckla, förbättra och lansera ambitiösa replikeringsplaner i lokal och regional skala

Bostadsområden i fyra europeiska länder; Sverige, Norge, Spanien och Frankrike, kommer att fungera som demonstrationsprojekt. Där kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med renoveringar som innefattar att se hur hela energisystemet kan bli mer energieffektivt.

ZenN leds av spanska Tecnalia och finansieras genom EU:s sjunde ramprogram. IVL:s roll är att forska fram vilka metoder som är mest kostnadseffektiva och ger störst energibesparing tillsammans med demonstrationsprojekten i Malmö men också att tillsammans med de andra länderna definiera vad en nära-nollrenovering innebär. IVL ansvarar också för att sprida resultaten från projektet till lokala myndigheter, industrin, fastighetsägare och hyresgäster.


Projektfakta

 • ZenN - Nearly Zero Energy Neighborhoods
 • Budget: 15,6 MEUR
 • Finansiär: EU:s sjunde ramprogram
 • Partner: 12
 • Period: 2013 - 2017