1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Energieffektiv renovering av Stockholms stad
fasaden på ett lägenhetshus

Energieffektiv renovering av Stockholms stad

Stockholm stad tar tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

IVL deltar tillsammans med Stockholm stad i det europeiska forskningsprojektet Nezer – Nearly Zero Energy Building Renovation. Projektet är en del av det europeiska forskningsprogrammet Intelligent Energy Europe och har som mål att öka andelen nära noll energirenoveringar, både i de länder som deltar i projektet och i övriga Europa.

Enligt färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 bör befintlig bebyggelse i staden energieffektiviseras med i snitt drygt 30 procent. De tre allmännyttiga bolagen i Stockholm förvaltar cirka 8,5 miljoner kvadratmeter. Bolagen har förvaltningsplaner som möjliggör långtgående energieffektiviseringar – åtgärder som leder till en minskning av energianvändningen med över 35 procent.

För att underlätta arbetet ska en handlingsplan för nära noll energirenovering i Stockholm tas fram. Arbetet kommer att ske tillsammans med de andra europeiska städer som deltar i projektet: Rotterdam och Amersfoort i Nederländerna, Sestao i Spanien och Timisoara i Rumänien. Projektet pågår i tre år, och varje stad har en teknisk partner med sig och för Stockholms del är det IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Stockholm kommer fokus ligga på miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965. Tekniska, ekonomiska och sociala aspekter kommer att analyseras men även de lagar, regler och politiska beslut som påverkar ambitionen vid renovering idag.

Nezer leds av VTT i Finland och har EU-bidrag från Intelligent Energy Europe. I Sverige finansieras projektet av Stockholms stad, AB Stockholmshem, Stockholms Stadshus och Stiftelsen IVL.

Projektfakta

  • Nezer - Nearly zero energy building renovation
  • Budget: 4 MSEK
  • Finansiär: EU (Intelligent Energy Europe)Stockholms stad AB, Stockholmshem, Stockholms Stadshus, Stiftelsen IVL
  • Period: 2014 - 2017