Group of Little Girls Smiling in a park

Från P-plats till samlingsplats

Projektet ”Från P-plats till samlingsplats” samskapar, testar och utvärderar nya lösningar för omvandling av tidigare parkeringsytor till olika typer av samlingsplatser för boende.

P-ytor upptar idag stora områden kring våra bostäder och det är inte alltid fullt nyttjade för bilparkering. Lediga platser och utrymmen i p-anläggnignar uppkommer av flera skäl, både tillfälligt och mer långsiktigt, till exempel i väntan på en större ombyggnation, exploatering eller renovering.

I projektet testas och utvärderas konkreta omvandlingar av p-platser i tre fastighetsägares bestånd. Därmed uppnås ny kunskap om hur fastighetsägare kan arbeta för mer attraktiva livsmiljöer tillsammans med de boende.

Målet är även att ta fram spridningsbara koncept för hur fastighetsägare kan arbeta med omvandling av underutnyttjade ytor i samverkan med boende och andra aktörer. Testade och utvärderade koncept och processer för omvandling av p-ytor framtagna i dialog med boende kan användas av alla fastighetsägare med flerbostadshus i Sverige och har därmed hög skalbarhet.

Läs mer i foldern Från p-plats till samlingsplats – att skapa attraktiva boendemiljöer Pdf, 16.7 MB.

Projektfakta

  • Projekt: Från P-plats till samlingsplats
  • Budget: 1 658 000 kronor
  • Finansiär: Vinnova
  • Samarbetspartners: Theory into Practice, Familjebostäder i Göteborg, Uppsalahem, Örebrobostäder
  • Period: 2021 - 2023