Odling i system

Hållbar stadsodling

Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och minskade ytor med odlingsbar mark kan öka behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat i framtiden. IVL driver två forskningsprojekt som undersöker hur stadsodling kan främja hållbar livsmedelsproduktion i urban miljö.

Genom att flytta odlingar till urbana miljöer kan produktionen lättare kontrolleras och effektiviseras. Detta sker genom synergier med urbana system och restströmmar, som exempelvis material och energi.

Projektet syftar till att förstå och analysera urbana odlingssystem för att utveckla mer resilienta livsmedelssystem. Det sker genom analys av framgångsfaktorer och risker, affärsmodeller för olika urbana odlingssystem (exempelvis vertikalt inomhusodlingssystem, akvaponi och frilandsodling i städer), samt utförande av hållbarhetsanalyser. Projektet fokuserar på fallstudier för produktion av livsmedel i urban miljö genom att undersöka tekniker, affärsmodeller och hållbarhet för systemen som kan leda till kapacitetsbyggande inom den urbana odlingssektorn. En stor del av projekten kommer att syfta till att förstå och analysera hållbarheten (ekonomisk, ekologisk och sociala hållbarhet) av stadsodlingssystem för att öka kunskap och förbättra dessa metoder för en mer robusta och hållbara livsmedelssystem.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder både projektet som finansieras av Vinnova (genom programmet Innovationer för ett Hållbart Samhälle) och projektet som finansieras av Formas (genom programmet Ökad rörlighet mellan akademi och praktik).

Stadsodling för resilienta och hållbar livsmedelsproduktion i urban miljö

Period: 2020-2022

Budget: 4,3 miljoner SEK

Samarbetspartners: KTH, Grönska Stadsodling 365, och flera fallstudier med Stockholms baserade stadsodlings system (t.ex. SweGreen, Urban Oasis, Svegro, Volta Greentech och fler)

Finansiär: Vinnova

Bedömning och utveckling av hållbarheten av urban vertikal odling

Period: 2020-2021

Budget: 1 miljon SEK

Samarbetspartners: Grönska Stadsodling 365

Finansiär: Formas