1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Minskade utsläpp från anläggningsmaskiner
En maskin arbetar i centrala Stockholm

Minskade utsläpp från anläggningsmaskiner

IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka hur man med hjälp av cirkulära affärsmodeller kan minska utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsmaskiner.

Byggnadsarbeten ger upphov till lika stort koldioxidavtryck som den privata bilismen. En stor del av detta beror på anläggningsmaskiner. Genom att ta fram affärsmodeller som inkluderar de korrekta livscykelkostnaderna för entreprenadmaskiner kan upphandling av utsläppseffektiva maskiner och utsläppseffektiva sätt att använda dem främjas.

Pilotstudien ska beskriva vad som behövs för att branschen ska börja använda affärsmodeller där utsläpp och energianvändning synliggörs, där utsläppen inkluderas i affärsberäkningar och där beslut om användning av anläggningsmaskiner baseras på korrekta beräkningar av faktiska utsläpp. I studien kommer man att undersöka hur organisationsformer, praxis, affärsmodeller, inköpsriktlinjer, kalkyler och kunskaper påverkar beslutsfattare beställare, byggherrar och entreprenörer.

Projektet är en del av Volvo Construction Equipments forskningsprogram ”Construction Climate Challenge” (CCC). Initiativet syftar till att skapa en dialog med branschföreträdare, akademiker och politiker, samt ge stöd åt ny forskning och dela befintlig kunskap för att främja en hållbar utveckling inom byggindustrin.

Projektfakta

  • Minskade utsläpp från anläggningmaskiner
  • Samarbetspartner: Volvo Construction Equipments
  • Period: 2014 - 2015