1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Långsiktigt forskningssamarbete om fotokemisk smog i Kina
Personer som går vid en trafikerad väg

Långsiktigt samarbete om fotokemisk smog

Under de senaste åren har problemen med höga halter av luftföroreningar i Kina rönt allt mer uppmärksamhet och frågan står nu högt upp på den politiska agendan. Smogen i Kina tycks också ha andra egenskaper än den i Europa och USA och därför krävs också andra åtgärder.

Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Chalmers har IVL Svenska Miljöinstitutet beviljats ett stort forskningsanslag från Formas och Vetenskapsrådet för forskning på fotokemisk smog i Beijing och Hongkong.

Forskningen ska ge svar på hur luftföroreningarna bildas och vad som skiljer smogen i Kina från den i Europa och Nordamerika och därefter föreslå lämpliga åtgärder. Kombinationen av omfattande luftmätningar, detaljerad karaktärisering av smogen och bästa tillgängliga modellering ska bana väg för åtgärder som också tar hänsyn till folkhälsa och klimat.

Kina har blivit en stor forskningsaktör och stora resurser läggs nu på att förbättra luften, även om man har en mycket lång uppförsbacke framför sig. Forskningen startade våren 2014 och pågår fram till 2019 med en budget på närmare 25 miljoner kronor. Utöver de svenska aktörerna är tre universitet och ett forskningsinstitut i Kina kopplade till projektet.

Projektfakta

  • Photosmog
  • Budget: 25 msek
  • Samarbetspartners: 4
  • Period: 2014 - 2019