1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. KomPark - Kommunala parkeringsstyrmedel
parked cars

KomPark - Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer

Projektet KomPark är finansierat av Energimyndigheten och olika kommunala parkeringsstyrmedel ska utredas för att ge mer energieffektiva städer och för att öka kommunernas möjlighet att påverka trafiken.

Tidigare forskning visar att minskad tillgång till parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter minskar både bilinnehav och efterfrågan på bilresor till förmån för andra transportsätt med mindre utsläpp. Flera av de regler som idag styr markplanering och stadstrafik i kommunerna utgör dock hinder för moderna mobilitetslösningar, och prissättning kring bilparkering ger ofta svagt stöd till modern mobilitet.

Projektet ska ta reda på var osäkerheterna finns och har ett tydligt mål att ta reda på det juridiska läget, ge förslag till förändringar och göra scenarier som visar på olika effekter av införandet av olika parkeringsstyrmedel. Dessutom ska projektet ge förslag till ny parkeringsskatt samt studera effekter och politisk acceptans för en sådan.

Projektfakta

  • Finansiär: Energimyndigheten, Programmet Transporteffektivt samhälle
  • Partners: KlimatKommunerna, Chalmers Tekniska högskola. Deltar gör även mobilitetsexpert Fredrik Holm.
  • Period: 2020 - 2022

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-02-07

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen