Fraktcontainer vid en hamn och EU-logga

Learn visar utsläpp från fraktkedjan

Företag som mäter sina utsläpp har bättre möjligheter att fatta välgrundade beslut som leder till ökad effektivitet och minskade utsläpp. Projektet Learn – Logistics Emissions Accounting and Reduction Network syftar till att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan i sina globala logistikkedjor.

Projektet Learn förbättrar och ökar takten till lägre utsläpp med följande fyra steg:

  • Stöd till företag genom vägledning, utbildning och utveckling av en märkning
  • Test och validering med företag i praktisk tillämpbarhet av rapportering och verifiering
  • Beslutsstöd och forskning
  • Utveckling och delaktighet i ett brett nätverk för att stimulera näringslivets arbete med utsläppsrapportering och utsläppsminskning

Projektfakta

  • Learn – Logistics Emissions Accounting and Reduction Network
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 723 984
  • Samarbetspartners: 13
  • Period: 2017 - 2019