1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Miljöpåverkan från fartygens länsvatten
Ett fartyg på havet

Miljöpåverkan från fartygens länsvatten

Sjöfartsnäringen har gjort stora förbättringar under de senaste 30 åren för att minimera utsläppen av oljeföroreningar från fartygen. Men fortfarande vet man lite om miljöpåverkan av de oljehaltiga länsvatten som släpps ut från fartygen.

Ingen miljöriskbedömning har tidigare gjorts för utsläpp av länsvatten i känsliga naturområden – men det görs nu görs inom Bonusprojektet ZEB, Zero Emissions in the Baltic Sea.

Projektet föreslår en nollvision för utsläpp av oljeförorenade vatten i Östersjön och har fokus på separation av oljigt vatten och på att utveckla befintlig teknik.

Kan länsvattnet användas ombord efter effektiva behandlingar, istället för att släppas tillbaka ut i havet? Projektet kommer att föreslå en lösning för detta – ett ”nollutsläpps-koncept för länsvatten", baserat på en industribaserad innovation. Metoden kommer också att testas för att inte orsaka yrkesrelaterade hälsorisker.

Besök projektets webbsida: http://www.bonusprojects.org

Projektfakta

  • ZEB
  • Budget: 500 000 EUR
  • Period: 2014 - 2017