1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan
Flygplan och himmel

Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan

Trycket på att minska utsläppen från flyget är större än någonsin, men ännu ligger elektrifieringen av flyget långt fram i tiden. Möjligheterna att redan nu minska flygets klimatpåverkan finns i skräddarsydda rutter.

I två parallella projekt ska IVL undersöka hur långt man kan nå med ruttoptimering för minskat klimatpåverkan samt med biojetbränsle. Föroreningar som NOx, partiklar och vattenånga samt kondensationsstrimmor som uppstår vid förbränning av flygbränsle på hög höjd har större klimatpåverkan än om de förbränns vid marknivå, detta kallas för höghöjdseffekten. Höghöjdseffekten förstärker klimatpåverkan av koldioxid från fossilt bränsle, men även av rent biojetbränsle.

Ny forskning visar att förbränning av biojetbränsle kan ge upphov till mindre partikelutsläpp än konventionellt jetbränsle. Det skulle ha betydelse för klimatpåverkan från höghöjdseffekter.

– Vi vill ta reda på om användningen av biobränsle påverkar höghöjdseffekten. Vi ska också se hur klimatpåverkan påverkas genom att undvika flygningen genom luftrum som är is-övermättade och molnfria. Genom att ta hänsyn till rådande atmosfäriska förhållanden kan varje flygning skräddarsys för att uppnå minsta möjliga klimateffekt, säger Jana Moldanová, projektledare.

Detta ska ske genom atmosfärsmodellering och simulering av daglig flygruttsplanering, med och utan klimatoptimering. Den senare ska genomföras på rutten Stockholm-Kiruna med hjälp av väderprognoser från SMHI och ruttplanering som genomförs av flygbolaget Novair.

Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan

Period: 2019-2021

Budget: 4 815 000

Finansiär: Trafikverket och Transportstyrelsen

Samarbetspartners: SMHI, FOI, Novair, Swedavia, Luftfartsverket

Spelplan för biojetbränslen – höghöjdseffekter, kol- och klimateffektivitet

Period: 2019-2020

Budget: 1 725 000

Finansiär: Energimyndigheten

Samarbetspartners: SMHI, Swedavia, SAS