Öar ute i havet

Bättre övervakning av sjöfartens utsläpp

EU-projektet Scipper arbetar med luftkvalitet genom att förbättra och utveckla sjöfartens övervakningssystem av utsläpp.

Det finns brister i hur sjöfarten följer utsläppsregler och kunskapen om sjöfartens bidrag till luftkvalitetsproblem är låg. EU har på grund av detta beviljat ett anslag om 5 MEUR i syfte att få bukt med dessa problem.

Scipper är ett EU-projekt med 18 partners som leds av universitetet i Thessaloniki. Det finns två mål med projektet, ett är att utveckla system för att övervaka att sjöfarten följer regler för utsläpp av svaveloxider och kväveoxider. Det andra målet är att förbättra de modeller som beskriver hur sjöfartens emissioner bidrar till problem med luftkvalitet.

Projektet innehåller tester av sensorer och system för att mäta ombord på fartyg, mätningar med drönare, satelliter och andra fjärranalyssystem, mätningar i avgasplymer samt spridningsmodellering. Projektet tar också fram policyrekommendationer.

Projektfakta

  • Projektnamn: SCIPPER
  • Budget: 4,9 MSEK
  • Finansiär: EU Horisont 2020
  • IVL är koordinator i projektet.
  • Period: 2019 - 2022

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-12-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen