1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Utveckling av elbilar med motor i hjulen
En bil står parkerad

Utveckling av elbilar med motorn i hjulen

EU-projektet Eunice utvecklar ett nytt koncept för elbilar, med motorerna placerade i framhjulen. Dagens elbilar har fortfarande förhållandevis dålig batteriprestanda och förhoppningen är att Eunice-projektet ska leda fram till ett både miljömässigt och kommersiellt hållbart koncept för framtidens elbilar.

Eunice, som står för Eco-design and Validation of In-Wheel Concept for Electric Vehicles, är ett treårigt EU-finansierat projekt. IVL tar fram riktlinjer för livscykelanalys (LCA) på den nya elbilsprototypen. IVL ansvarar även för att göra en materialflödesanalys av utvalda kritiska material, vilket i detta fall innebär att man beräknar tillgångar, användning och förluster av specifika material för elbilen, för att kartlägga eventuella risker för den tänkta produktionsvolymen.

Konceptbilen, som blir en utveckling av en vanlig Fiat Grande Punto, ska under projektets gång utvecklas och utvärderas med fokus på bland annat fordonsdynamik, körbarhet, säkerhet och användarnas acceptans. Dessutom kommer man att ta hänsyn till aspekter som ekodesign, LCA av delsystem och helbil, demontering och återvinning av viktiga material och sällsynta jordartsmetaller.

In-wheel-konceptet beräknas ha stora fördelar jämfört med traditionella elbilar med batteriet under motorhuven, bland annat för att det ger större möjligheter att anpassa bilens arkitektur och större innerutrymmen och bättre körbarhet. Befintliga lösningar för in-wheel-motorer är trots ett antal befintliga patent fortfarande i prototypfasen, vilket betyder att det ännu inte finns någon kommersiell produktion trots att den förväntade marknaden för denna teknik är 100 000 fordon för 2015.

13 partners från flera europeiska länder ingår i projektet som leds av spanska Tecnalia.

Projektfakta

  • EUNICE
  • Samarbetspartners: 13
  • Period: 2012 - 2014