En vit-blå fartyg som står i hamn

Fossilfria bränslen

IVL bedriver forskning på nya fossilfria bränslen och hållbar produktion av förnybara ersättare till befintliga bränslen och drivmedel.

Från fossilbaserat till förnybart och cirkulärt

Sverige och världen genomgår just nu en genomgripande omställningsprocess från fossilbaserade råvaror och linjära produktionsprocesser till förnybara råvaror och cirkulära flöden. För att samhället ska fortsätta fungera och utvecklas behöver förnybara bränslen för olika processer ta än större plats inom bland annat kraftproduktion, industriella processer och transporter.

Tillämpad forskning för nya hållbara användningsområden

IVL genomför tillämpade projekt ihop med näringsliv, akademi och offentlig sektor för att undersöka hur nya förnybara bränslen och drivmedel kan komma in i relevanta användningsområden. Vi arbetar även med att undersöka hur förnybara drivmedel kan användas på ett hållbart sätt. Bland annat bistår IVL det svenska näringslivet i sin omställning mot mindre utsläpp och mer förnybara bränslen i industriella processer.

Vi arbetar med hållbarhetsanalyser, modelleringar och scenarioarbete, tekno-ekonomiska utvärderingar, policyanalyser och analyser kring kritiska råmaterial. Vi har många experter som kan hjälpa ditt företag med förnybara drivmedel och biobränslen, så som vätgas och biogas.

Exempel på IVL:s arbete med fossilfria bränslen

Framgångsrikt förnybart flygbränsle

Ett projekt där IVL ingår har visat att det går att framställa flygbränsle med mindre koldioxidutsläpp genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris.

Läs mer om förnybart flygbränsle

HOPE: Bränslecellslösningar inom sjöfart

Fartygstransporter är fortfarande är beroende av fossila bränslen. I projektet HOPE tittar IVL på om vätgasdrivna bränsleceller kan minska den nordiska sjöfartens fossilberoende.

Läs mer om projektet HOPE

Svensk biogas kan ersätta fossilt fartygsbränsle

Inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle, LNG, mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar.

Läs mer om flytande metan för sjöfarten

Alternativa sjöfarts- och flygbränslen spelar nyckelroll för klimatet

Forskare från IVL och Chalmers har undersökt framtida bränsleval och vilka som mest effektivt kan minska klimatutsläppen från transportsektorn.

Läs mer om framtida bränsleval för transporter