1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-09-14] Ny bok visar vägen till en hållbar vattenförvaltning
Nyhet | 2006-09-14

Ny bok visar vägen till en hållbar vattenförvaltning

Vatten av god kvalitet angår oss alla. Hur vi förvaltar denna gemensamma resurs på ett effektivt sätt är en fråga som lyfts fram i boken På tal om vatten. Boken är skriven av forskarna inom forskningsprogrammet VASTRA. IVL:s Anna Jöborn som är programchef för VASTRA är en av författarna.

- Detta är en bok om vatten och ett specifikt vattenproblem: övergödning, säger Anna Jöborn, programchef för Vattenstrategiska forskningsprogrammet, VASTRA. Det är även en bok med tankar om hur människor i ett lokalt sammanhang, i samarbete, kan förvalta sitt vatten på ett klokt sätt. Boken, som är skriven av flertalet av programmets forskare, sammanfattar resultaten av forskningen i VASTRA. Forskningen i VASTRA har under åren 2001-2006 varit inriktad på viktiga delar av arbetet med att bygga upp en hållbar vattenförvaltning i Sverige och om hur man kan genomföra strategisk planering av åtgärder inom ett avrinningsområde. Det handlar då exempelvis om att med hjälp av beräkningsmodeller presentera orsak och verkan, underlätta beslutsprocessen och bestämma om kostnadseffektiva åtgärder i ett område. Vattenförvaltning handlar också om att bygga upp realistiska former för samverkan och samarbete på lokal och regional nivå för att komma fram till en gemensam syn på både problem och möjliga lösningar i form av kort- och långsiktiga åtgärder. - Vi hoppas att På tal om vatten ska ge inspiration till en fortsatt debatt kring de organisatoriska formerna för deltagande, inflytande och genomförande av åtgärder för bättre vattenkvalitet, fortsätter Anna Jöborn. På tal om vatten är vårt bidrag i detta gemensamma arbete för en långsiktigt hållbar förvaltning av Sveriges vattenresurser. Bokens huvudmålgrupp är de som jobbar med vattenfrågor i praktiken på lokal och regional nivå. Göteborgs Universitet har stått som värd för Vattenstrategiska forskningsprogrammet som är finansierat av Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, MISTRA. Den tryckta versionen av boken kan beställas från vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kontaktperson: Birgitta Hasselberg För mer information om boken och VASTRA kontakta: Anna Jöborn, programchef VASTRA

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev