1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-09-17] IVL initierar process för europeiskt verifieringssystem
Nyhet | 2008-09-17

IVL initierar process för europeiskt verifieringssystem

Den 18 september kommer de första företagen i Europa att rulla in i den process som kommer att granska och sedermera kvalitetsmärka miljöteknik. Fem svenska företag är de första i Europa som kommer att kunna redovisa en oberoende granskares utvärdering enligt Environmental Technology Verification-systemet (ETV).

IVL ingår i EU-projektet TRITECH ETV som har i uppgift att ta fram verifikationsprotokoll för tre olika teknikområden, där IVL ansvarar för  marksanering/efterbehandling. EU-kommisionen vill med verifikationsprotokollen minska osäkerheten hos en beställare gentemot nya och "oprövade" tekniker. Den menar att den osäkerheten är ett av de största hindren mot teknikutveckling, en utveckling som man vill stimulera genom detta initiativ. Möjligheterna är stora i och med att hela EU kommer att samlas kring ett enda system för miljöteknikverifikation. En potentiell köpare kommer att kunna få ett kvitto på funktionen, men även uppgifter om andra miljömässiga prestanda såsom energiåtgång och uppkomst av avfall. I USA och Kanada har man redan upprättat liknande system, dock med magra resultat inom markområdet till stor del beroende på att man inte har skapat tillräckligt tydliga incitament för vare sig producenter eller kunder. IVL anser att det beror det på att informationen som presenteras i dessa system inte är tillräckligt överförbar till nya situationer. I det här projektet ämnar IVL lösa det problemet genom ett delvis nytt angreppssätt. Dels kommer projektet leda till rena naturvetenskapliga resultat, där IVL kommer att kunna redovisa effektiviteten hos olika metoder, och dels kommer projektet tillföra organisatoriska eller strukturella slutsatser om hur användbarheten av verifieringssystemet ska ökas. De företag som kommer att ingå och utvärderas i projektet är SITA, SAKAB, EkoTec, MB Enviroteknik och Globe Water. Naturvårdsverket följer projektet med stort intresse och deltar med expertsynpunkter. För mer information: Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev