1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-09-29] Stora vinster med optimering för processindustrin
Nyhet | 2008-09-29

Stora vinster med optimering för processindustrin

Fjorton procents ökat utbyte på en av oljefraktionerna vid Nynas AB:s raffinaderi i Göteborg och en beräknad vinst på 850 000 kronor på bara 14 dagar. Så lyder resultatet av det test som gjordes våren 2008 med det processoptimeringssystem som IVL har utvecklat tillsammans med Emerson Process Management. Den 7-9 oktober visas systemet på Processteknikmässan i Göteborg och är kommer även resultat från andra industritillämpningar att redovisas.

IVL har under tio års tid utvecklat ett nytt operatörsstödsystem för processindustrin. Systemet bygger på att man med hjälp av processmodeller aggregerar ett stort antal variabler i syfte att skapa en optimal process. Ett övervakningssystem ger information i realtid vilket gör det möjligt för operatörerna att snabbt anpassa processen till optimal drift. Systemet har utvecklats tillsammans med bland andra Nynas AB:s raffinaderi i Göteborg där man sedan 2005 har arbetat för att optimera processen med avseende på energiåtgång, mängden råvara och miljöpåverkan. Arbetet utvärderades under våren 2008 och resultatet pekade på en effektivare produktion, med ett bättre utbyte och med bibehållen energikonsumtion. Detta betyder stora vinster i minskad råvaruförbrukning, mer tillverkad produkt per timme och minskad energi per tillverkat ton produkt. Konkret handlade det om hela 14 procents ökat utbyte under de 14 dagar som försöket pågick, vilket motsvarar en vinst på 850 000 kronor. Ett annat viktigt mål var att kunna överföra kunskap från de erfarna operatörerna till systemet och nyanställa på raffinaderiet. Detta har varit möjligt genom att man vid ändring av processparametrar snabbt får utslag på prediktioner i systemet. Man kan även spåra dessa ändringar i den information som presenteras, vilket visat sig vara ett effektivt sätt att lära sig processen. Projektet har även bidragit till att man har förstått och upptäckt flera andra områden som kan förbättras. Till exempel har man kunnat se stora fluktuationer i det atmosfäriska destillationstornet, liksom att ångtillförseln inte varit anpassad för skillnader i produktionstakt och att värmeväxlarna för råoljan har mycket sämre effektivitet vid hög tillverkningstakt. IVL planerar att knoppa av ett bolag, EEQ — som står för Environment, Economy, Quality — för att driva verksamheten med etablering av modellbaserad styrning och övervakning. Den 7-9 oktober visar vi, tillsammans med Emerson Process Management, upp Nynas-systemet på ProcessTeknik, Svenska Mässan i Göteborg. Vi kommer även att redogöra för en rad andra industritillämpningar. Entrékort kan hämtas kostnadsfritt direkt på denna address. För mer information kontakta Fredrik Persson, fredrik.persson@ivl.se  eller Jonas Röttorp, jonas.rottorp@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev