1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-05-26] Fortfarande stora risker med svetsrök
Nyhet | 2010-05-26

Fortfarande stora risker med svetsrök

Svetsare kan exponeras för höga halter av partiklar och gaser. Exponering för höga halter av krom och mangan kan orsaka särskilt allvarliga skador. Ändå finns det fortfarande många företag som inte lever upp till gränsvärdena. Det visar en ny IVL-studie.

2005 sänktes de hygieniska gränsvärdena för mangan och krom, ämnen som förekommer i svetsrök. Detta ställde krav på företag att senast 2007 vidta åtgärder vid svetsning, men en IVL-studie visar att exponeringen i många fall ligger på samma nivå som för några decennier sedan. — Riskerna med svetsrök är ett välkänt arbetsmiljöproblem. Det är också ett komplext problem för vilket det inte finns några självklara och enkla lösningar, säger Bengt Christensson, arbetsmiljöforskare på IVL. IVL har besökt företag som lyckats bra med att minska svetsares exponering för svetsrök, utvärderat åtgärderna och beskrivit hur exponeringen för svetsrök kan minskas. I de allra flesta fallen fann man dock stora brister; underdimensionerad ventilation, trasiga slangar och av svetsaren strypta utsugsflöden. För att svetsaren ska vara skyddad mot svetsrök i alla förekommande situationer är andningsskydd den enda åtgärd som ger ett tillförlitligt och tillräckligt skydd. Detta förutsätter dock att rätt andningsskydd används och att det underhålls väl. — För att minska exponeringen både för svetsaren och för andra som vistas i lokalen krävs bättre kunskap om hur man skyddar sig mot svetsrök och vad som krävs för att skydden ska fungera väl över tid, säger Bengt Christensson.  För mer information: Ann-Beth Antonsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev